Loading...
/Dodatna oprema za kontrolne ventile

SAMSON Dodatna oprema za kontrolne ventile

U kombinaciji sa odgovarajućim dodatnom opremom, kontrolni ventili predstavljaju projektovana rešenja pogodna za skoro svaku primenu (npr. jednostavni ventili za uključivanje/isključivanje, kontrolni ventili sa dijagnostikom za prediktivno održavanje, SIL-sertifikovani ventili za sisteme sa sigurnosnim instrumentima). Nudimo kompletan sklop upravljačkih ventila koji se sastoji od ventila, aktuatora i dodatne opreme (npr. pozicioner, krajnji prekidač ili elektromagnetni ventil) koji su savršeno prilagođeni jedan drugom.