O SAMSONU

Delatnost, istorijat, SAMSON Srbija

O SAMSONU

delatnost kompanije SAMSON

Delatnost

SAMSON – ime poznato u celom svetu kao sinonim za kvalitetan rad, preduzetnički duh i inovativnost.
Kompanija SAMSON slovi za lidera u polju kontrolisanog protoka ulja, gasova, para i hemijskih supstanci u celom svetu. Ventili čine osnovnu delatnost kompanije, a tržišta na kojima nastupa imaju ogroman potencijal za buduće inovacije. Razvijajući nove, pametne sisteme, kompanija transformiše proces automatizacije proizvodnje u korist svojih klijenata, i na taj način postiže veću fleksibilnost, sigurnost i pouzdanost u industrijskim procesima.

Iza imena SAMSON stoji široka paleta proizvoda za merenje i kontrolu, uključujući najsavremenije integrisane automatizovane sisteme. Njihova primena je izuzetno rasprostranjena i obuhvata sve počev od instalacija za grejanje i hlađenje do najvećih hemijskih postrojenja i industrijskih kompleksa.

Gde god je potrebno regulisati protok pare, gasova ili tečnosti – SAMSON je tu.

Delatnost

SAMSON – ime poznato u celom svetu kao sinonim za kvalitetan rad, preduzetnički duh i inovativnost.
Kompanija SAMSON slovi za lidera u polju kontrolisanog protoka ulja, gasova, para i hemijskih supstanci u celom svetu. Ventili čine osnovnu delatnost kompanije, a tržišta na kojima nastupa imaju ogroman potencijal za buduće inovacije. Razvijajući nove, pametne sisteme, kompanija transformiše proces automatizacije proizvodnje u korist svojih klijenata, i na taj način postiže veću fleksibilnost, sigurnost i pouzdanost u industrijskim procesima.

Iza imena SAMSON stoji široka paleta proizvoda za merenje i kontrolu, uključujući najsavremenije integrisane automatizovane sisteme. Njihova primena je izuzetno rasprostranjena i obuhvata sve počev od instalacija za grejanje i hlađenje do najvećih hemijskih postrojenja i industrijskih kompleksa.

Gde god je potrebno regulisati protok pare, gasova ili tečnosti – SAMSON je tu.

delatnost kompanije SAMSON

Istorijat

Priča o SAMSON-u počinje davne 1907. godine, kada je kompaniju osnovao gospodin Hermann Sandvoss. Njegov prvi patent, regulator bez pomoćne energije, obeležio je početak razvoja kontrolnih sistema kakve znamo danas i još uvek predstavlja jedan od glavnih proizvoda kompanije.

Od 1916. godine, proizvodni pogon i sedište kompanije se nalaze na reci Majni u Frankfurtu u Nemačkoj, na površini od 69.000 kvadratnih metara.

Danas, SAMSON grupu čine SAMSON AG, globalne Samsonove prodajne filijale i deset proizvodnih kompanija koje pružaju rešenja za kontrolu protoka vodećim prerađivačkim kompanijama širom sveta. Ona zapošljava i obučava preko 3400 visoko kvalifikovanih stručnjaka sa istinskom posvećenošću SAMSON-u. Razlog za takvu lojalnost kompaniji leži u zdravom radnom okruženju koje ona pruža svojim zaposlenima. Potomci prvobitnog vlasnika i dalje rade u kompaniji, a prosečni radni staž iznosi preko 30 godina.

Kompanija se izuzetno zalaže za očuvanje nasleđa njenog osnivača, i želi da osigura da ono živi kroz kontinuirano razvijanje inovacija proizvoda i konstantnu nadogradnju. To je jedan od razloga zašto se SAMSON oslanja na stručnost i iskustvo svojih dugogodišnjih zaposlenih.

Tradicionalni menadžment, koji je u isto vreme okrenut budućnosti, posvećen je tome da ime SAMSON ostane sinonim za kvalitet, tehničke kompetentnosti i partnerstvo. Spremnost da se napravi kadrovska, organizaciona i tehnička promena ukorenjena je u SAMSON kulturu i omogućava da se dugoročno oblikuju sadašnja i buduća tržišta.

istorijat kompanije SAMSON

Istorijat

Priča o SAMSON-u počinje davne 1907. godine, kada je kompaniju osnovao gospodin Hermann Sandvoss. Njegov prvi patent, regulator bez pomoćne energije, obeležio je početak razvoja kontrolnih sistema kakve znamo danas i još uvek predstavlja jedan od glavnih proizvoda kompanije.

Od 1916. godine, proizvodni pogon i sedište kompanije se nalaze na reci Majni u Frankfurtu u Nemačkoj, na površini od 69.000 kvadratnih metara.

Danas, SAMSON grupu čine SAMSON AG, globalne Samsonove prodajne filijale i deset proizvodnih kompanija koje pružaju rešenja za kontrolu protoka vodećim prerađivačkim kompanijama širom sveta. Ona zapošljava i obučava preko 3400 visoko kvalifikovanih stručnjaka sa istinskom posvećenošću SAMSON-u. Razlog za takvu lojalnost kompaniji leži u zdravom radnom okruženju koje ona pruža svojim zaposlenima. Potomci prvobitnog vlasnika i dalje rade u kompaniji, a prosečni radni staž iznosi preko 30 godina.

Kompanija se izuzetno zalaže za očuvanje nasleđa njenog osnivača, i želi da osigura da ono živi kroz kontinuirano razvijanje inovacija proizvoda i konstantnu nadogradnju. To je jedan od razloga zašto se SAMSON oslanja na stručnost i iskustvo svojih dugogodišnjih zaposlenih.

Tradicionalni menadžment, koji je u isto vreme okrenut budućnosti, posvećen je tome da ime SAMSON ostane sinonim za kvalitet, tehničke kompetentnosti i partnerstvo. Spremnost da se napravi kadrovska, organizaciona i tehnička promena ukorenjena je u SAMSON kulturu i omogućava da se dugoročno oblikuju sadašnja i buduća tržišta.

istorijat kompanije SAMSON

SAMSON Srbija

Kao poslovni partner SAMSON grupe, SAMSON Srbija sa ponosom pruža kupcima u Srbiji i okruženju proizvode najvišeg kvaliteta, kao i usluge održavanja i tehničkog inženjeringa.

SAMSON Srbija se bavi prodajom visokokvalitetnih, modularnih ventila u različitim oblicima (sferoidni, ugaoni, loptasti i leptirasti regulacioni ventili) izrađenih od standardnih i egzotičnih metala, veličine od mikro-toka do većih prečnika pogodnih za vodu, procesne tečnosti, suspenzije.

Kontrolni ventili su pogodni za primenu kod gasova, pare, industrijskog gasa i kriogenog gasa u naftnoj i gasnoj industriji, petrohemiji, nuklearnoj i tradicionalnoj energetici, industrijskoj hemiji, domaćinstvu i hemijskoj industriji, industriji hrane i pića, farmaceutskoj, solarnoj, rudarskoj i metalnoj i industriji celuloze i papira.

Koristeći HART, Foundation Fieldbus i Profibus tehnologiju, SAMSON pozicioneri i instrumenti mogu da se integrišu sa kontrolnim sistemima kako bi obezbedili i kontrolu i dijagnostiku. SAMSON Srbija prodaje i pneumatske i elektronske dodatke za regulacione ventile kao što su pozicioneri, aktuatori, solenoidni ventili, krajnji prekidači, pojačivači, reduktori buke i sistemi za dijagnostiku.

Smešteni u Novom Sadu, SAMSON Srbija pruža partnerima kompletna rešenja za kontrolu protoka fluida.

Kao poslovni partner SAMSON grupe, SAMSON Srbija sa ponosom pruža kupcima u Srbiji i okruženju proizvode najvišeg kvaliteta, kao i usluge održavanja i tehničkog inženjeringa.

SAMSON Srbija se bavi prodajom visokokvalitetnih, modularnih ventila u različitim oblicima (sferoidni, ugaoni, loptasti i leptirasti regulacioni ventili) izrađenih od standardnih i egzotičnih metala, veličine od mikro-toka do većih prečnika pogodnih za vodu, procesne tečnosti, suspenzije.

Kontrolni ventili su pogodni za primenu kod gasova, pare, industrijskog gasa i kriogenog gasa u naftnoj i gasnoj industriji, petrohemiji, nuklearnoj i tradicionalnoj energetici, industrijskoj hemiji, domaćinstvu i hemijskoj industriji, industriji hrane i pića, farmaceutskoj, solarnoj, rudarskoj i metalnoj i industriji celuloze i papira.

Koristeći HART, Foundation Fieldbus i Profibus tehnologiju, SAMSON pozicioneri i instrumenti mogu da se integrišu sa kontrolnim sistemima kako bi obezbedili i kontrolu i dijagnostiku. SAMSON Srbija prodaje i pneumatske i elektronske dodatke za regulacione ventile kao što su pozicioneri, aktuatori, solenoidni ventili, krajnji prekidači, pojačivači, reduktori buke i sistemi za dijagnostiku.

Smeštena u Novom Sadu, SAMSON Srbija pruža partnerima kompletna rešenja za kontrolu protoka fluida.