Celuloza i papir

Efikasni procesi za rukovanje vlaknastim materijalima

Celuloza i papir

Efikasni procesi za rukovanje vlaknastim materijalima

Čak i u elektronskom dobu papir ostaje nezamenjiv resurs, a kada je u pitanju njegova proizvodnja, specifičan tehnološki proces podrazumeva korišćenje odgovarajuće tehnologije i opreme.


SAMSON isporučuje regulacione ventile za kontrolu protoka vlaknastih sirovina (celuloze) kao i protok pare, koji se koristi kao medijum za prenos energije. Naši proizvodi obezbeđuju efikasno odvijanje mehaničke i hemijske obrade celuloze. Zahvaljujući njihovoj visokoj tačnosti u kontrolnim procesima, sveža voda koja je neophodna u proizvodnji koristi se ekonomično, te otpadne vode ne zagađuju prirodu i obezbeđuje se racionalno korišćenje resursa.

U mašinama za proizvodnju papira, naši proizvodi su uključeni u kompletan parni i kondenzacioni sistem,vrše kompletnu kontrolu vlažnosti, kao i optimalno sušenje dobijenih papirnih traka. SAMSON pozicioneri osiguravaju sigurnu razmenu podataka u procesu, implementiraju precizno upravljanje alarmima i omogućuju prediktivno održavanje.

Ostale industrije