Električna energija

Savršena podrška za održivo snabdevanje energijom

Električna energija

Savršena podrška za održivo snabdevanje energijom

SAMSON isporučuje potrebnu kontrolnu opremu za elektrane, kako konvencionalne tako i nuklearne i elektrane nove generacije. Tu spada sve od jednostavnih kontrolnih ventila, visokokvalitetnih ventila za dovodnu vodu i ventila za održavanje minimalnog protoka, do stanica za redukciju parnog pritiska i pretvarača pare. Protočne stanice niskog i visokog pritiska, kao i raspršivači za paru zaokružuju naš asortiman za energetski sektor.


Ventili obuhvataju sferne, ugaone ili Z-tipove u livenim ili kovanim verzijama koje mogu biti sa obrubljenim ili zavarenim krajevima. U zavisnosti od specifičnih zahteva, ventili se mogu kombinovati sa pneumatskim, električnim ili hidrauličnim aktuatorima. Naši aktuatori se mogu

Ostale industrije