Nafta i gas

Rešenja za tešku industriju

Nafta i gas

Rešenja za tešku industriju

Naftni i gasni sektor industrije vrši snabdevanje gorivima i mazivima koji nalaze brojne primene u svakodnevnom životu. Eksploatacija i prerada sirovina često se vrši u teškim uslovima, naročito ako se one odvijaju u ekstremnim klimatskim zonama ili na moru. Ovi uslovi zahtevaju posebno pouzdane i na koroziju otporne instrumente sa dugim vekom trajanja. SAMSON proizvodi su savršeno prilagođeni ovim zahtevima.


SAMSON vrši isporuku modularnih kontrolnih ventila pogodnih za sve nivoe pritiska, napravljenih od različitih materijala i u raznim oblicima, u kratkom roku. Neke verzije ventila, aktuatora i kućišta pozicionera od nerđajućeg čelika napravljene su da podnesu najteže uslove eksploatacije nafte i gasa na moru. Pored toga, za montažu na plutajuće proizvodne, skladišne i iskrcajne jedinice, kao i naftne platforme, na raspolaganju su visoko otporni materijali. Za primene TNG-a (tečni naftni gas) na obali i na tankerima, SAMSON nudi specijalnu kriogenu opremu koja zadovoljava sve sigurnosne zahteve.


Inovativna dodatna oprema za ventile, kao što su pametni SAMSON integrisani pozicioneri, omogućavaju sigurnu razmenu podataka u procesu i omogućavaju prediktivno održavanje. U ponudi se nalaze i visoko specijalizovane serije ventila za neobične kontrolne zadatke. Pored toga, SAMSON nudi i prilagođene ventile kako bi zadovoljio specifične zahteve koje su definisali sami kupci.

Ostale industrije