Prehrambena industrija

Higijena ima najviši prioritet

Prehrambena industrija

Higijena ima najviši prioritet

Besprekorna higijena je neophodna u prehrambenoj industriji. Kao rezultat toga, antiseptični SAMSON kontrolni ventili prilagođeni su najstrožim zahtevima koji se primenjuju u proizvodnji i preradi hrane. Oni obezbeđuju da se ceo proces proizvodnje izvodi u sterilnim uslovima, a materijali koji se koriste da su u skladu sa strogim propisima zdravstvenih institucija.

SAMSON proizvodi namenjeni prehrambenoj industriji, poput senzora i transmitera pritiska, kombinuju otpornost na vibracije i preciznost merenja sa kratkim vremenom odziva. Takođe ispunjavaju najviše higijenske standarde i pogodni su za CIP (čišćenje na mestu) i SIP (sterilizacija na mestu).

Ostale industrije