Rudarstvo i metalurgija

Pretvaranje ugljenične prašine u gorivo za budućnost

Rudarstvo i metalurgija

Pretvaranje ugljenične prašine u gorivo za budućnost

Rudarstvo je grana industrije koja obezbeđuje veliki procenat sirovina potrebnih za razvoj i proizvodnju modernih tehnologija. SAMSON nalazi primenu u rudarstvu tako što snabdeva automatskim regulatorima i kontrolnim ventilima neophodnim za provetravanje, hlađenje i isušivanje iskopina prilikom eksploatacije rude.


SAMSON kontrolni ventili takođe igraju važnu ulogu u eksploataciji metala. Tamo gde procesi mehaničkog vađenja više nisu dovoljni, metal se ispira uz pomoć hemikalija. Da bi se to postiglo, mlevena ruda se meša s različitim tečnostima, a dobijene mešavine su često visoko abrazivne i korozivne. Kontrolisanje istih zahteva opremu koja funkcioniše pouzdano čak i u najnepovoljnijim uslovima i zahteva minimalno održavanje.


Ovde primenu nalaze mnogi SAMSON kontrolni ventili. Oni ne samo da mogu da izdrže nagrizajuće rastvore i jaku abraziju, već su otporni i na jake vibracije koje su česta pojava u industriji. Osim toga, ventili ispunjavaju sve ekološke standarde u domenu obnavljanja vodenih resursa, korišćenja i prečišćavanja otpadnih voda. Inovativna dodatna oprema za ventile, kao što su pametni SAMSON pozicioneri za integralno pričvršćivanje, osiguravaju sigurnu razmenu podataka u procesu i omogućavaju prediktivno održavanje.

Ostale industrije