Voda i otpadne vode

Održivo korišćenje resursa

Voda i otpadne vode

Održivo korišćenje resursa

SAMSON obezbeđuje kontrolnu opremu i rešenja koja su potrebna za eksploataciju i preradu vode. Voda za piće je voda sa visokim stepenom čistoće, te komponente koje dolaze u kontakt sa takvom vodom ne smeju je na bilo koji način zagaditi. One moraju biti otporne na koroziju i eroziju, ali moraju biti i u stanju da izdrže visoke temperature i brzine protoka.

Odgovarajući SAMSON-ovi proizvodi, kao što su kontrolni ventili i automatski regulatori, ispunjavaju ove zahteve. Pored toga, SAMSON obezbeđuje kontrolore i senzore koji se koriste u manipulaciji vodom i otpadnim vodama.

Ostale industrije